2023 yılında kurulan Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği- USİKAD, sosyal, çevresel ve ekonomik bütünlük içerisinde  “sürdürülebilir gelecek” ilkelerini savunan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonumuz Türkiye’de yetenekli kadın insan gücünün öncelikli sektörlerde bilgi, tecrübe, eğitim destekleri sağlamak ve kadın liderlerinin sayısını, etkilerini ve itibarını arttırmakta destekleyici politikalar geliştirmektir.

Kadının iş hayatındaki temsilini güçlendirmeyi hedeflerken en küçük kurum olan ailenin tüm bireylerinin sosyal, ekonomik ve çevresel bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesini de amaçlamaktadır. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

FAALİYETLER

ÜYELERİMİZ

Homepage 6