USİKAD,


İşbirliği, eğitim, liderlik ve iş geliştirme yoluyla kadının iş hayatındaki rolünü ve gücünü arttırma amacıyla kurulmuştur. Uluslararası iş dünyasında ve toplum geleceğinin adil ve eşit bir şekilde inşa edilmesinde kadının önemini vurgulamak amacıyla çalışmaktadır. USİKAD, sosyal, çevresel ve ekonomik bütünlük içerisinde  “sürdürülebilir gelecek” ilkelerini savunan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonumuz Türkiye’de yetenekli kadın insan gücünün öncelikli sektörlerde bilgi, tecrübe, eğitim destekleri sağlamak ve kadın liderlerinin sayısını, etkilerini ve itibarını arttırmakta destekleyici politikalar geliştirmektir.

Kadının iş hayatındaki temsilini güçlendirmeyi hedeflerken en küçük kurum olan ailenin tüm bireylerinin sosyal, ekonomik ve çevresel bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesini de amaçlamaktadır. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kadınların özellikle sosyal ve ekonomik boyutlarda fırsat eşitliğine ulaşması USİKAD’in temel amaçlarında olup bu alanda uluslararası literatüre kendine özgü söylemiyle katkı vermek hedeflenmektedir.

USİKAD periyodik olarak düzenleyeceği çalıştay ve bilimsel kongreler çerçevesinde araştırma yönü kuvvetli rapor ve akademik süreli yayınların da oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu sayede kadının iş hayatındaki yerine dair mevcut literatürün zenginleşmesine ve çözüm odaklı politikaların üretilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmek ve konuyu bu açıdan zenginleştirmek bir başka hedeftir.

Vizyonumuz kadının ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken ona destek olmak amacıyla erişilebilir ve bölgede öncü bir STK olmaktır. Şeffaf, güvenilir, hakkaniyetli, mücadeleci ve proaktif yönü güçlü tamamen gönüllülük ilkesine bağlı bir bütünsellikle bir araya gelmiş ülkemizin seçkin başarılı girişimci, bürokrat ve yönetici üyelerinden güçlü ve değer odaklı bir topluluk oluşturulmuştur.

Uluslararası arenada da aktif olmayı hedefleyen USİKAD, kadın çalışmaları ve sorunlarını uluslararası platformlara taşımaktadır. Ayrıca “Made in Türkiye” algısını daha da yükseltecek katma değeri sunabileceğimiz öncelikli sektörlerde kadınların kilit konumda bulunması ve bu konumları güçlendirecek ulusal ve uluslararası projeler yapılmasını hedeflemektedir.